Föreningens värmesystem finns i undercentralen och styrs via automatik som beror på utomhustemperaturen. När utetemperaturen under en längre period hållit sig under ett tröskelvärde så sätts värmen igång.

Dvs ingen sätter aktivt på värmen utan det sker automatiskt utan påverkan av styrelsen eller den tekniska förvaltningen.