Vecka 16 kommer föreningens dagvattenbrunnar att rensas.