Brf Gulddragaren har ett flertal lekplatser på innergården. En del av dem är omgärdade med staket. 
Lekplatserna besiktigas en gång per år.

Här gäller att föräldrar till barn som leker på lekplatsen plockar bort leksakerna efter sig så att lekplatserna ser städade och trevliga ut

Actic ( f.d Flex Club), Good Morning Hotel - Hägersten


Rabatterat gymkort för boende i Gulddragaren (gäller även Hr-innehavare):


Boende i Gulddragaren kan få förmånligare priser på gymkort på Actic:

20% rabatt på våra olika medlemskap
Fri medlemsavgift (ord 549:-)
Korten frysbara 3 månader per år
Årsavgift tillkommer 390kr/år.

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att
följa ordningsreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den goda  gemenskapen i vår förening.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.
Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

Störningsjouren

Vid missbruk av störningsjouren så förbehåller föreningen sig rätt att debitera kostnad för utryckningen