Lycka till med ditt nya boende!

Du som genom överlåtelse sålt din bostadsrätt lämnar i och med detta också föreningen. Vi vill passa på att påminna dig om vad du skall överlämna till nästa bostadsrättsinnehavare när du flyttar.

Innan du flyttar genomför föreningen en överlåtelsebesiktning. Se till att boka den så tidigt som möjligt. Kontakta styrelsen för att boka tid.

 

I detta stycke finns aktuell information om föreningen riktade till mäklare.

 

Avgiften:

Avgiftshöjningar:

En bostadsrättsförenings ekonomi bör vara i balans, då kostnader i samhället ökar ungefär motsvarande inflationen är det rimligt att anta att även en bostadsrättsförenings kostnader ökar med inflationen. En större del av föreningens kostnader är relaterade till energiförbrukning varvid prisökningar på el och värme står för en signifikant del av dessa.

 

Således så planerar föreningen varje år att balansera ekonomin i budgeten (på hösten). Detta innebär med stor sannolikhet att om det är inflation och prishöjningar på energi så kommer avgiften att justeras.

 

Alla beslutade höjningar kommer att informeras om som nyhet på hemsidan så fort som budgeten är fastställd.

 

Frågor om planerade ändringar av avgiften kommer att ignoreras och vi hänvisar till denna sida då vi endast informerar om beslutade höjningar.

Avgiften för medlemmar:

I avgiften fördelat på andelstal ingår följande:

värme, vatten, kabeltvanslutning, satellittv, försäkring bostadsrättstillägg

I avgiften fördelat per lägenhet ingår följande:

internet (1000/1000) och elnät.

Satelittv:

Satellittv, det är möjligt att ansluta sig mot föreningens satellittvsystem. Förnärvarande med mottagning av totalt 10 st satelliter. Mer information om detta finns på hemsidan.

Tomträttsavgäld:

Förenings mark innehas med tomträtt. Fram till 2027 kommer avgälden vara oförändrad. 2028 kommer avgälden öka till ca 2 miljoner från dagens 1.37 miljoner (ökning baserat på beslut av Stockholms stad i dagsläget).

 

Underhåll:

Planerade projekt: 

Verkstad

Bastu

Hissrenovering efter behov

 

Pågående projekt:


Avslutade projekt:

I årsredovisningen finns projekten listade med årtal

Underhåll av trädetaljer i hela området

Övernattningslägenhet

Bergvärme

Energideklaration 

OVK 

Fasadmålning

Mindre åtgärder på avloppsstammar 

Matavfallsåtervinning

Solceller

Anläggande av nytt parkeringsområde (ca 23 st nya platser)

Ventilation, rengöring/injustering

Stamspolning

Röranalys utav avloppsstammar

Byte till ledlampor på stolpbelysningen ute

Trapphusmålning

Renovering utav 2 hissar

Tilläggsisolering av vindar

Gemensamhetsel

 

Överlåtelsebesiktning:

Föreningen tillämpar överlåtelsebesiktning vid försäljning. Säljaren bör kontakta styrelsen i god tid för att boka en sådan.

 

Mäklarbild:

Kan beställas av föreningens ekonomiska förvaltare SBC.

 

Fastighetsinformation:

Byggår: 1988-1989

Föreningen bildades: 2007

Uppvärmning: Värmepump med frånluft och bergvärme. Fjärrvärme för varmvatten och spetsvärme.

Gemensamhetslokaler: 1st föreningslokal

Parkeringsplatser: 86 av 95 tillgängliga för uthyrning (65+ i kö)

Ventilation 4-våningshus: Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)

Ventilation 2-våningshus: Mekanisk frånluft (F)

Tvättstugor: 3st vanliga samt 1st grovtvättstuga

Lekplatser: 5st

Hissar: I hus med 4 våningar har boende tillgång till hiss (ej i gruppboendet)

Kvarvarande hyresrätter: 22 st

Odlingslotter: 17 st i området

 

Lägenhetsförråd:

Föreningens lägenheter är byggda med tillhörande förråd enligt gällande regler vid husens uppförande. Detta förråd (ibland även 2) kan vara externt från lägenheten eller i vissa fall internt i lägenheten. Om man tittar på planritningen över lägenheten så står det en notering i högra hörnet om det är ett externt förråd eller så är ett av rummen benämnt som förråd. Om förrådet är internt så är denna yta ej medräknad i resten av lägenhetsytan som står på planritningen och i föreningens register.

När man räknar ut boarean får man i fallet med internt förråd lägga till denna yta till den totala boarean. Rimligen så faller då förrådsytan bort iom att den upptas i boarean.

Lägenhetsannonsering:

Försäljningsannonser av lägenheter får fästas på insidan av trapphusentrén med kladdfri tejp. Pilskyltning får uppföras men skall tas bort när objektet ej längre är till försäljning.

 

Gemensamhetsel:

Föreningen har gått över till gemensamhetsel. De boende betalar en fast kostnad på 25kr/mån, detta motsvarar den fasta delen av elnätskostnaden. Sedan betalar de boende även rörlig kostnad per förbrukad kWh. Den rörliga kostnaden motsvarar den rörliga delen av elnätskostnaden och den rörliga delen av elleveranskostnaden. Kostnaden på föreningens faktiska elkostnader, vilket beror på vad elpriset vid tillfället ligger på. Då den rörliga elen faktureras i efterskott får man vid en överlåtelse justera detta internt mellan köpare och säljare.

 

Parkering:

På föreningens mark finns 86 hyresplatser (55+ i kö) för parkering samt 10 besöksplatser. Längs med Västertorpsvägen och Slättgårdsvägen är det boendeparkering via Stockholms Stad. På en del av gatorna i villaområdet är det gratis att parkera. Bredvid hotellet mitt emot föreningen på Västertorpsvägen finns ett parkeringsgarage hanterat av Green Storage (www.hagerstensgaraget.se). Garaget har ofta lediga platser.

 

Medlemskapsprövning:

Föreningen beslutar om medlemskap löpande.

Om du skall sälja (överlåta) din bostadsrätt så görs det enklast via mäklare. För att förenkla för mäklarna har föreningen lagt upp en informationssida riktad mot mäklare:

Man kan med fördel hänvisa den mäklare man anlitat till denna sida för att underlätta arbetet för alla inblandade parter. Samt tillse att aktuell information förmedlas och att onödiga frågor till föreningen undviks.

I samband med överlåtelser så genomför föreningen en överlåtelsebesiktning. Kontakta styrelsen så tidigt som möjligt i processen för att säkerställa att inga onödiga dröjsmål inträffar. Mer information gällande överlåtelsebesiktningen finns på länken nedan:

 

Överlåtelsebesiktning

Föreningen genom styrelsen utför en enklare besiktning vid överlåtelser. Denna besiktning har som syfte i att bevaka föreningens ekonomiska intressen och ansvarsområden i föreningens lägenheter.

Bland de delar som besiktas är att vatten, värme, ventilationen och avlopp är utformade på ett fackmässigt sätt. Vid nedslag kommer medlemmen att åläggas att åtgärda anmärkningen så att lägenheten anbringas till skick som stadgarna föreskriver.

Denna besiktning ersätter inte på något sätt någon av säljarens eller köparens eventuella besiktningar, eller köparens djupgående undersökningsplikt.

För att boka besiktning kontakta styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..