Föreningen har nu ett generellt bygglov för inglasning av balkong. Mer infomation gällande detta finns under Fastigheten/Balkong.