Källsorteringen ger oss möjlighet att sortera ut tidningar, glas, wellpapp och metallförpackningar.
Alla fraktioner transporteras till av myndigheter godkända  sorteringsanläggningar och tas om hand på ett miljöriktigt sätt!

Vår förening källsorterar avfallet. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i våra miljöstugor. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

I Miljöstugorna måste du ALLTID slänga avfall rätt och avfallsprodukterna ska ligga i kärlen och INTE på golvet. Tänk på olycksrisken! Och ökad kostnad för föreningen.

Skrymmande avfall såsom kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar för varje tömning.

Enligt lag ska elektrisk och elektronikavfall samlas in särskilt kärl som finns i miljöstugorna.

I Miljöstugan får du INTE slänga

  • Färgburkar och andra kemiska produkter.
  • Vitvaror (kyl, frys, spis, diskmaskin, micro, tvättmaskin, torkskåp, torktumlare),
  • Skrymmande möbler m.m.
  • Bildäck, förbrukade bilbatterier.
  • Byggavfall.

Föreningen har 2 st miljöstugor. De finns markerade på kartan, blå hus med en vit ring i.

 

Avfall som INTE får slängas i miljöstugorna måste forslas bort till en återvinningsstation. De närmaste stationerna finns i Sätra (ca. 1 km), i Vantör samt i Östberga. 

Sätra :

Adress: Strömsätravägen 8 i Sätra industriområde karta

Vantör:

Adress: Kvicksundsvägen 16 i Bandhagen, (Högdalen industriområdet) Karta

Östberga:

Adress: Bussens väg 2 i Enskede, (Huddingevägen/ Sockenvägen vid Årstafältet) Karta

Öppettider är: Måndag-torsdag kl 10.00-20.00
Fredag-söndag kl 9.00-17.00

Den som slänger fel, kommer att få en faktura för de kostnader som föreningen får.