Lokalen är avsedd för föreningsmöten samt enskilda medlemmars/ hyresgästers behov av samlingslokal. Föreningens eget behov av lokalen går för enskild medlems. Lokalens adress är  Västertorpsvägen 144B.

Bokningar och ordningsregler för lokalen

För bokning av föreningslokalen använd bokningspanelerna utanför någon av tvättstugorna eller via aptus webinterface.

 

  • Kostnaden för att hyra lokalen är 400 kr per tillfälle och betalas i förskott. Pengarna läggs i ett märkt kuvert (namn och föreningens interna objektnummer, 3 siffror finns på entretavlan) i den blåa brevlådan på Västertorpsvägen 152. Pengarna ska finnas i brevlådan minst 3 dagar innan den aktuella bokningen.

  • Man får tillträde till Lokalen tidigast kl 10:00 den valda dagen. lokalen ska vara städad och tömd senast kl 09:00 dagen där på. Enligt checklistan som finns uppsatt i lokalen 
  • Avbokning skall ske minst 3 dagar innan bokat datum. Återbetalning av hyran sker enbart om avbokningen är utförd enligt ovan.
  • Lokalen kan även användas som övernattningslägenhet. Kontakta styrelsen vid intresse.
  • Den medlem/ hyresgäst som hyr lokalen tar också på sig ett ansvar för sina gästers uppförande i samband med användandet av lokalen och för att rökförbudet inomhus efterlevs av samtliga.
  • Tänk på ljudnivån efter 22:00 så att ni inte stör! Föreningens störningsregler gäller! 
  • Vederbörande ansvarar också för inredning och utrusning samt att lokalen och köket är välstädat (golvet våttorkas och dammsugs) när den lämnas tillbaka. Vid eventuella skador eller bristande städning så kommer medlem/hyresgästen få täcka kostnaden för en eventuell åtgärd.
  • Dörren & öppningsbara fönster skall vara stängda när lokalen lämnas.

 

Den medlem som inte följer reglerna eller missköter lokalen får inte hyra lokalen igen samt blir ersättningsskyldig för städning, eventuella skador och utryckningar från störningsjour.