I nuläget finns det 17 koloni lotter på föreningens mark. 9 st längs med Slättgårdsvägen och 8 st längs med Västertorpsvägen som utgör trevligt inslag och ökar trivsel för alla som bor i området.

För lotter finns det särskilda regler att följa, för mer info kontakta utemiljö ansvarige i styrelsen.