Com Hem

Brf Gulddragaren har Com Hem som leverantör av kabel-TV. För information om abonnemang och utbud, besök www.comhem.se.

 

Gruppanslutning internet

Brf Gulddragaren har avtal med Ownit om 100/100 Mbit till alla medlemmarna.

I avtalet ingår tillgång till internet via bredbandsuttaget. IP-tv och ip-telefoni kan tecknas separat. För ytterligare information besök www.ownit.se eller kontakta Ownit kundtjänst.

 

Frågor och svar

Mitt uttag sitter i hallen vilket inte passar mig, kan man flytta det ?

I föreningen har man dragit kabeln för bredbandet i samma rör som telefonen i de flesta fallen. Detta innebär att man kan dra nätverkskabel i väggen där den gamla telefonkabeln går. I de flesta lägenheter finns det flera telefonjack varvid man kan dra kabeln till de rum där uttagen finns. Om man borrar hål genom uttagsdosan kan man även nå till rummet på andra sidan uttaget om man behöver bredbandsuttaget där. Genom att dra 2 st kablar i ett rör kan man nå fler rum eller få fler uttag i samma rum (det finns färdig kabel som är 2 kablar i 1). Med lite kreativ koppling kan man få till en bra lösning i de flesta fall. Om man vill ha ritning över sin lägenhet eller råd kan man kontakta styrelsen, styrelsen har även kontakteringsutrustning om man behöver låna. Om man behöver kabel eller nätverksuttag kan dessa köpas från Biltema, Kjell & Co, Conrad och dylika affärer.

 

Jag har redan internet som fungerar bra varför beslutar styrelsen såhär ?

Då det fanns en stor ekonomisk potential i att gruppansluta alla boende så togs detta beslut. Det rörde sig om en signifikant möjlighet till besparing för de boende som redan var ansluten till detta nät eller kunde tänka sig att gå över till det.

För att täcka denna nya kostnadspost infördes en avgift per hushåll då boende sedan tidigare per hushåll betalat för internet. Till denna avgift lades även alla andra utgiftsposter (eller delar utav) som kunde härledas till medlemmarnas kostnader för att kunna få tillgång till internet i området. För närvarande så innefattar denna post Stokab fiberhyra, Comhem avtal, Ownit gruppanslutning samt underhåll på föreningens coaxial / telefoni och internet nät.

Då styrelsen inte ansåg att detta skulle räknas som en signifikant förändring av fastigheten så ansåg den sig behörig att fatta detta beslut och frågade således inte medlemmarna via föreningsstämman.