Frågor och svar:

Hur räknas elkostnanden ut?

En boendes elkostnader innan gemensamhetsel skulle se ut som följande:

1. Fast elnätavgift (Ellevio), 810kr/år
2. Rörlig elnätsavgift (Ellevio), 51,25 öre/kWh + statlig energiskatt*
3. Rörlig elleveransavgift (Valbar), öre/kWh beror på vald elleverantör

En boendes elkostnader efter gemensamhetsel ser ut som följande:

1. Fast elnätsavgift (BRF GD), 300kr/år
2. Rörlig elnätsavgift (BRF GD), 51,25 öre/kWh + statlig energiskatt*
3. Rörlig elleveransavgift (BRF GD), öre/kWh beror på priset från föreningens elleverantör

*För närvarande är den statliga energiskatten 43,38 öre/kWh.

Om man nu tittar vad förändringarna innebär så ser man att den fasta elnätsavgiften (punkt 1) sänks med 510kr/år och man får föreningen som leverantör på alla delar. När det gäller punkt 3 så väljer föreningen elleverantör. Iom att föreningen blir storkonsument av el kan den förhandla sig till ett bättre pris än vad en privatkonsument kan. Denna förhandlingsfördel kommer sedan den boende tillgodo genom en i medel lägre elleveranskostnad.

 

Min elkostnad som aviserats är betydligt mer än tidigare, skulle det inte bli billigare?

Tidigare hade man som boende ett avtal med Ellevio och en elleverantör. För att kunna jämföra med vad föreningen aviserar så måste man slå ihop kostnaden från både Ellevio och elleverantören. Såsom systemet är uppsatt så skall man betala ungefär samma på den rörliga delen som innan. Den fasta delen blir ca 500kr mindre per år.

 

Jag vill inte ha el från föreningen hur gör jag för att få tillbaka det gamla systemet?

Det är tyvärr inte möjligt att byta i enskilda fall. Det är alla eller ingen.

 

När blir min mätare bytt? Mitt avtal gällande elleverans måste förnyas snart.

Om du bor på adress kopplad till servis 9453 så har bytet ej ännu skett och någon prognos för när det kommer att ske finns ej. Om du måste teckna nytt avtal se till att inte välja ett avtal med månadskostnad. Då när bytet sker är det möjligt att du måste fortsätta betala denna trots att du inte nyttjar avtalet.

 

Vad kommer elen att kosta?

Tanken är att det ska bli samma pris som tidigare med något mindre del motsvarande den fasta elnätsavgiften.

 

Hur kommer debiteringen att ske?

Hela kostnaden för förbrukningen per lägenhet aviseras den första månaden i närmast efterföljande kvartalsavisering.

 

Hur blir det om jag överlåter(säljer) min lägenhet mitt i ett kvartal?

Den som bor där när avgiften kommer får betala för lägenhetens tidigare förbrukning. Man får som säljare och köpare avtala om hur detta skall regleras sinsemellan.

 

Varför genomförs detta?

Det finns elnätstekniska och ekonomiska fördelar som föreningen vill ta del av.

 

Behöver jag som boende göra något?

Elnätsabonnemanget är uppsagt av föreningens entreprenör så som boende skall man inte behöva göra något åt det.

Gällande den boendes elleveransavtal så får man som boende titta igenom vad avtalet säger och agera därefter.

 

Jag är hyresgäst, gäller något speciellt för mig?

För föreningens hyresgäster kan vi inte direkt lägga kostnaden på hyran än. Vi måste förhandla med den part som har förhandlingsordningen i föreningen. Innan detta har skett måste man som hyresgäst teckna separat avtal med föreningen.

Vad händer om jag vägrar att teckna något avtal? Till slut kommer föreningen att stänga av strömmen. Förhoppningsvis kommer föreningen få lägga kostnaden på hyran innan det sker.

 

Min elleverantör har kontaktat mig gällande min elleverans och undrar hur de ska få uppgifter om min elförbrukning?

Din mätare är ej längre ansluten till Ellevios nät och ditt nätabonnemang finns ej längre. Din elleverantör kommer således ej längre att få några nya förbrukningssiffror från Ellevio. Hur detta påverkar dig får du läsa i avtalet som tecknats mellan dig och elleverantören. Föreningen rekommenderar att ni hänvisar frågan vidare till aktuellt nätbolag istället för att diskutera frågan med elleverantören.