Brf Gulddragaren har ett flertal lekplatser på innergården. En del av dem är omgärdade med staket. 
Lekplatserna besiktigas en gång per år.

Här gäller att föräldrar till barn som leker på lekplatsen plockar bort leksakerna efter sig så att lekplatserna ser städade och trevliga ut