Föreningsstämman är vägen för dig som är medlem att utöva ditt inflytande. Stämman innehåller vanligen bokslut och val av styrelse, men kan också innehålla andra frågor av större betydelse och omröstningar.

 

Generella regler för stämman

Föreningsmedlem som vill att något skall beslutas av stämman skall lämna ett sådant förslag (motion) till styrelsen. Förslaget sänds med post eller läggs i föreningens brevlåda Slättgårdsvägen 103 A. Motionen med styrelsens eventuella kommentar kommer att framgå av dagordningen.

 

I motionen skall anges namn, lägenhetsnummer samt vad som yrkas och skälen för yrkandet (Olle Olsson, lägenhet 1234 yrkar att stämman beslutar ... Skälen för mitt yrkande är ...).

 

Föreningsmedlem som vill väcka en fråga eller i övrigt göra styrelsen och övriga medlemmar uppmärksam på något förhållande som berör flera och som inte kommer att framgå av dagordningen är välkommen att göra det under styrelsens orientering om aktuella ärenden m.m. eller under reservtiden. Inga beslut får fattas i anledning av en på så sätt väckt fråga.

 

Fullmakt

Nedan hittar du en fullmakt du ska använda ifall du inte kan deltaga i föreningsstämman men vill att någon annan ska rösta å dina vägnar.