Viktigt när du skriver en motion

Föreningsmedlem som vill att något skall beslutas av stämman skall lämna ett sådant förslag (motion) till styrelsen.

Förslaget sänds med e-post, post eller läggs i föreningens brevlåda Slättgårdsvägen 103 A. Motionen med styrelsens eventuella kommentar kommer att framgå av dagordningen.

 

I motionen skall anges namn, lägenhetsnummer samt vad som yrkas och skälen för yrkandet (Olle Olsson, lägenhet 1234 yrkar att stämman beslutar ... Skälen för mitt yrkande är ...).

Att tänka på.

  • Det kan vara bra att inför sitt motionsskrivande fundera en stund på vad som gynnar föreningen och vad som faktiskt är möjligt utifrån lagar och stadgars paragrafer.
  • En motion bör inte ta upp detaljfrågor, till exempel sådant som endast berör ett enskilt trapphus
  • Motionen ska innehålla en förklarande text och avslutas medett tydligt yrkande i form av en eller flera att-satser.
  • Förse gärna motionen med en lättfattlig rubrik.
  • Motionen ska lämnas digitalt i form av en word fil, skriven för hand eller på maskin.
  • Bilder som infogas bör vara högupplösta, för att de ska få en bra kvalitet i tryck. Bilden ska även bifogas separat som en bildfil.