Gemensamt bostadsrättstillägg

Fastighetsförsäkringen för medlemmar!

 

De som bor i en bostadsrätt har ett större ansvar för sin bostad gällande bland annat så kallad fast bekostad inredning. Sådan inredning kan exempelvis vara tapeter, golv och innerdörrar. Som regel ersätts skador på sådan egendom av fastighetsförsäkringen, men föreningen kan i sin tur ställa ersättningskrav på erlagda självrisker. bostadsrättshavaren, till exempel kostnader som motsvarar. Om det dessutom är så att bostadsrättshavaren själv har bekostat den fasta egendomen måste ett bostadsrättstillägg finnas för att ersättning skall kunna utgå, hemförsäkringen omfattar inte denna typ av egendom.


Underhållsskyldighet
Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Denna underhållsskyldighet kan till exempel gälla:

 

  • Badrum (yt- och tätskikt). Bostadsrättshavaren ska se till att kaklet är helt och att tätskiktet inte läcker.
  • Badrumsporslin (toalettstol, handfat)
  • Kök (kyl, frys osv.)
  • Vattenledningar i lägenheten
  • Övrigt (dörrar, tak, fönster, elledningar, målning och tapetsering)

 

Vad är fördelen med gemensamt bostadsrättstillägg?
Föreningen är garanterad att samtliga bostadsrättshavare har tillägget vilket ger en trygghet, dessutom underlättas skaderegleringen eftersom den hanteras av ett och samma bolag. Vid gemensamt bostadsrättstillägg kan
bostadsrättshavarna ta bort tillägget från sina hemförsäkringar. I de fall ett högre försäkringsbelopp önskas, tecknas bostadsrättstillägget separat till hemförsäkringen.


En självrisk!
Om bostadsrättshavaren drabbas av en skada där både hemförsäkringen och det gemensamma bostadsrättstillägget nyttjas utgår endast självrisk på bostadsrättshavarens hemförsäkring. Bostadsrättshavaren kan alltså enbart få en självrisk.

Omfattning
Det gemensamma bostadsrättstillägget har följande omfattning

  • Ersätter egendom som tillhör föreningen och som medlemmen enligt Bostadsrättslagen och föreningens
  • stadgar är underhållsskyldig för.
  • Ersätter medlemmars egen bekostade fasta inredning.
  • Ersättning max 150 000 kr per lägenhet.
  • Självrisk. (Betalas av medlemmen)