Föreningens värmesystem styrs via automatik som beror på utomhustemperaturen. Ju lägre temperatur ute desto mer värme skickas in i radiatorsystemet för att hålla en konstant inomhustemperatur i lägenheterna.

Dvs ingen sätter aktivt på värmen utan det sker automatiskt utan påverkan av föreningens styrelse eller den tekniska förvaltningen.