På entrétavlan i trapphuset finns 2 nummer med ett sträck emellen framför varje namn. Ett exempel på detta är 321-1301.

De första 3 siffrorna är föreningens interna objektnummer.

De sista 4 siffrorna är Lantmäteriets lägenhetsnummer (tilldelat för att få en unik adress till varje lägenhet). Om man bor på en adress med en bokstav på slutet (A,B eller C), så har man inget lägenhetsnummer då det inte finns fler lägenheter på den adressen.