VVS-installation

VVS-installatörerna har tagit fram branschregler, som utgör ett krav för hur installationerna ska genomföras. Branschreglerna kallas för SäkerVatten. 

SäkerVatten - Branschregler Säker Vatteninstallation med Auktoriserade VVS-installatörer och yrkesmän med branschlegitimation.

http://www.sakervatten.se

Våtrum

Här gäller Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK). Byggkeramikbranschen har genom Byggkeramikrådet utarbetat regler som under många år kallats PER-reglerna, som är förkortningen för Plattsättningsentreprenörernas Riksförbund. PER-reglerna har nyligen ersatts av Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum (BBV). Tätskiktssystem ska vara provade och godkända enligt BBV. Reglerna utgår från arbeten med godkända tätskiktssystem på hela golv- eller väggytor vid både nybyggnation och renovering. Det kan då uppstå situationer när de specifika reglerna inte kan tillämpas vid renovering, utan att speciella lösningar måste göras på plats. Sådana lösningar bör göras först efter skriftlig överenskommelse mellan beställare och entreprenör.  

Byggkeramikrådet - Branschorganisationen för kakel, klinker och plattsättning.

http://www.bkr.se 

GVK - Svensk Våtrumskontroll är en stiftelse där byggherrar, förvaltare och entreprenörer ingår.

http://www.gvk.se

 

Elinstallation

Vid upphandling av elinstallationer är det viktigt att kontrollera att elinstallatören har den kompetens som behövs.

Den som utför arbetet måste ha allmän el-behörighet. 

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag.

http://www.eio.se