Vad får man göra för ändringar i lägenheten?

När det gäller bostadsrättshavare och förändringar i lägenhet ska föreningen ( både medlemmen och styrelsen) använda sig av föreningens stadgar. I stadgarna som Brf Gulddragaren antagit framgår vilka områden som ansvaras av bostadsrättshavaren och vilka områden som ansvaras av föreningen. Detta står i paragraf 13 och 14.

Föreningens stadgar

 

 

Det är viktigt att bostadsrättshavaren är medveten om att:

 • Man får inte riva bärande väggar.
 • Man får inte ändra i ventilationen.
 • Man får inte ändra i vatten och avloppsstammar som ingår i fastigheten.
 • eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Som väsentlig förändring räknas alltid förändring som kräver bygganmälan eller bygglov

 

Om det finns ombyggnadsideér hos bostadshavaren som något av detta påverkas måste bostadsrättshavaren söka tillstånd hos styrelsen.

Det kan vara bra att meddela styrelsen inför ombyggnad då det kan medföra störningar för övriga medlemmar.

 

Tillståndet ges om:

Bostadsrättshavaren med hjälp av experter skriftligen visar ritningar och konstruktioner för det som ska utföras.

intyget som lämnas in till styrelsen är fackmannamässigt utfört.

Bostadsrättshavaren tar på sig fulla ansvaret om det uppstår en skada i fastighetens gemensamma delar.

 

 

Att tänka på när man ska anlita hantverkare (länk till annan sida)

 

Elsystemet

Elen i Brf Gulddragarens lägenheter är i bra status, kablarna är ok och installationen som gjordes vid byggnationen håller många år till, möjligen kan vissa uttag behöva bytas och en del säkringar vara uttjänta.

Om man vill säkra upp sin installation skall man i första hand installera jordfelsbrytare samt byta gamla säkringar och sedan bör man jorda alla uttagen.

Den elcentral som installerades vid byggnationen går att utöka med ett par moduler. Som standard är det 3-fas draget till badrummet via 3 st dvärgbrytare. Detta kan man byta till ett "2-vägs infällt uttag 440V" istället (jordfelsbrytare krävs för detta). Då behöver man bara 2 st faser och således bara 2 moduler. Huvudbrytaren som sitter i som standard tar 3 modulplatser. Denna kan man byta till en brytare som bara behöver 2. På så sätt kan man frigöra plats för fler moduler i den befintliga elcentralen.

 

Med lediga modulplatser kan man t ex dela upp uttaget bredvid spisen och diskmaskinen på separata säkringar. Med en flerfasgrupp går det att göra. För att göra en flerfasgrupp så säker som möjligt bör man dra den extra fas kabeln hela vägen från elcentralen till det uttag den skall vara i.

 

Uppdateringar man kan t ex göra på sin elanläggning kan vara följande:

 • jordade uttag
 • jordfelsbrytare
 • diskmaskin på egen säkring
 • 2-fas uttag i badrummet
 • uteplats/balkong på egen säkring
 • golvvärme på egen säkring
 • byte elcentral

Badrum

Vid renovering utav badrum krävs inget godkännande från föreningens styrelse såvida man inte ändrar i bjälklag och stammar (områden som föreningen innehar underhållsansvaret för).

Om renoveringen innefattar detta skall en ansökan skickas in till föreningens styrelse för godkännande. Till ansökan skall kopia av entreprenörens våtrumscertifikat samt kontaktuppgifter bifogas.

Under renoveringsperioden skall grannar informeras via avisering i trapphuset och arbetet skall utföras under lämpliga tider.

Vid bilningsarbete så skall det noteras att vid flertalet gånger tidigare så har man bilat igenom golvet ner till våningen under. Speciellt vid flytt av golvbrunn, detta är inget ovanligt utan man får helt enkelt ta eventuell konsekvens av detta. Med fördel så kontaktar man boende under och stämpar upp taket för att på så vis minimera skaderisken vid en eventuell genomgång.

Vid byte av golvbrunn står föreningen för upp till 4000kr av kostnaden inklusive moms. Fakturan kan skickas till föreningens fakturaadress (finns under Kontakt). Information om vilken adress det gäller samt vilket objektsnummer lägenheten har (står i trapphuset på tavlan över boende 3 siffror långt) skall finnas på fakturan.

Om handdukstorken som är VVC-kopplad tas bort under renovering får den ej monteras tillbaka. Detta pga Legionellarisken. Bidrag ges vid byte VVC- till El-handdukstor.