Våra fastigheter är utrustade med central ventilation. Det innebär att utsuget ovanför spisen i varje kök sker med centrala fläktar. För att den ska fungera är det bara tillåtet att installera spiskåpor som är avsedda för centralt utsug.

Spiskåpor och köksfläktar med egen inbyggd fläkt (även med kolfilter) får inte anslutas till det centrala systemet. Då rubbas hela fastighetens ventilation och matos och andra lukter kommer att pressas in hos dina grannar.

För information om vilka spiskåpor du får installera i din lägenhet kontakta behörig fackman.

Då styrelsen inte har fackmanna kunskap gällande ventilation kommer den heller inte kunna godkänna eventuella ombyggnadsförslag. Det åligger varje bostadsrättsinnehavare att underhålla lägenhetens inre skicks såsom stadgarna föreskriver (§13). I detta fall antas det menas att bostadsrättsinnehavararen skall underhålla ventilationen på så sätt att en OVK blir godkänd samt att man kan genomföra en ventilationsrengöring och injustering utan problem.

 

Ventilationsetapp 3

 

Frågor gällande anmärkningar i etapp 3 besvaras här.

 

Vad är en domram?

En donram eller infästningsram är en ventilationsdetalj som donet/ventilen är tänkt att fästas i. Dels håller den donet på plats och därmed förhindrar att den kan falla bort, samt att när donet är korrekt monterad i ramen så motverkas luftläckage bakom donet. Vissa don-typer medger att ingen ram finns men då måste röret gå igenom väggen och att ytskiktet går emot röret. Det får där med inte finnas några mellanrum mellan kanal och ytskikt/vägg.