Vid vissa tillfällen kan man behöva stänga av vattnet till sin lägenhet. För att göra det så kontakar man SBC. Om avstängningen kan ske då fastighetsskötaren gör tillsyn så är detta kostnadsfritt. Innan man genomför avstängningen så skall man informera drabbade grannar (i god tid). Avbrottet får ej vara långvarigt.