Enligt gällande lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur i bostadslägenheter som hör till fastigheten. Därför måste du omedelbart kontakta styrelsen i föreningen om din lägenhet drabbas.
 

Vad som menas med ohyra har inte angetts i lagen men föreningen följer Fastighetsägarnas lista med kackerlackor, vägglöss, mjölbaggar, myror, tvestjärtar och pälsängrar.

Beroende på ohyra så är åtgärderna olika men överlag så måste man rengöra ordentligt kring det utsatta området samt ytterligare åtgärder beroende på typ av skadedjur.