Det är inte tillåtet att ställa saker utanför lägenhetsdörren och trappuppgången. Om huset behöver utrymmas när det brinner kan föremål som står i vägen bli en stor fara och orsaka personskada. Det medför också böter för föreningen vid en brandskyddsinspektion.