Balkonger/uteplatser får inte användas för

 

  1. permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
  2. skakning av mattor, sängkläder m.m.
  3. grillning på balkongen är förbjuden förutom med el-grill.
  4. Placera blomlådor innanför balkongräcket.

 

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
Om du skall hänga tvätt på balkongen är det viktigt att det inte verkar störande och vatten inte rinner ner på grannens balkong.


För inglasning av balkong/uteplats krävs tillstånd av föreningen samt att man följer det bygglov som föreningen fått. (Bygglovet finns bland filerna nedan). För att få tillstånd kontakta föreningen.

Styrelsen har beslutat att endast godkänna inglasningar liknande den från Lumon, Nika inglasning eller Tumba balkong och altaninglasning, detta för att få ett enhetligt utseende på fastigheterna. Glasen skall öppnas inåt och fästprofilerna utåt måste vara vita (färg RAL9016).

 

Styrelsen har beslutat att inte godkänna inglasningar med Nordiska Profilsystem. Då dessa inte levt upp till styrelsens krav på seriösa leverantörer i vår förening.