Om du skall sälja (överlåta) din bostadsrätt så görs det enklast via mäklare. För att förenkla för mäklarna har föreningen lagt upp en informationssida riktad mot mäklare:

Man kan med fördel hänvisa den mäklare man anlitat till denna sida för att underlätta arbetet för alla inblandade parter. Samt tillse att aktuell information förmedlas och att onödiga frågor till föreningen undviks.

I samband med överlåtelser så genomför föreningen en överlåtelsebesiktning. Kontakta styrelsen så tidigt som möjligt i processen för att säkerställa att inga onödiga dröjsmål inträffar. Mer information gällande överlåtelsebesiktningen finns på länken nedan: